Hoşgeldiniz  

AKADEMİSYEN DEĞERLERİMİZ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKULTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI Kimdir:

admin | 18 Haziran 2022 | Eğitim, Gündem


admin
bolvadinkenthaber@hotmail.com

Mustafa Sandıkcı 1970 yılında Bolvadin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolvadin’de lise öğrenimini Muğla’da otelcilik ve turizm meslek lisesinde yatılı olarak tamamladı. Lisans eğitimini 1987-1991 yılları arasında Gazi üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Lise ve üniversite yılları yaz tatillerinde turizm sektöründe çalıştı. 2000 Yılında yüksek lisans, 2008 yılında ise doktora eğitimini tamamlayıp, 2011 yılında yardımcı doçent, 2016 yılında turizm alanında doçent oldu.

1991 yılında Gaziantep Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’ne meslek dersleri öğretmeni olarak atandı. 1993 yılı aralık ayında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek
Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı ve 2011 yılına kadar bu kurumda uzun süre de müdür yardımcılığı görevini de üstlendi.

2011 Yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı ve uzun süre müdür/dekan yardımcılığı ve Yiyecek İçecek İşletmeciliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İşletmeler Müdürlüğü görevlerini de yürüttü. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Alanıyla ilgili çok sayıda ulusal/uluslararası makalesi ve ortak yazarlı kitapları bulunmakta olup, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Bununla birlikte 4 farklı projenin yürütücülüğünü tamamlamış, 3 farklı projede de araştırmacı olarak görev almıştır.

Turizm Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Kurulu üyeliği devam eden Sandıkcı evli, iki çocuk babası ve iki de torun dedesidir.

KİTAPLAR
1-Anadolu Mutfak Kültüründen Esintiler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,BAYDENİZ Erdem,1
2-GASTRONOMİ ARAŞTIRMALARI BİBLİYOGRAFYASI Bildiri, Makale, Tez 2013-2017
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,BOYRAZ MEHMET,MUTLU Hülya,GÖKÇE FARUK,1
3-Afyonkarahisar Kültür Turizmi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,SOYBALI HASAN HÜSEYİN,ÇELİK SABRİ,TÖRE BAŞAT HÜMEYRA,1
4-Termal Turizm ve İşletmeciliği
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,1
5-Rekreasyon Alanları ve Faaliyetlerinin Turizm Talebine Etkisi
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , GÜNAY FATİH,SANDIKCI MUSTAFA,

6-AFYONKARAHİSAR İNANÇ TURİZMİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,ÇELİK SABRİ,TÖRE BAŞAT HÜMEYRA,1
7-Afyonkarahisar İli Hane Halkı Tüketim Analizi Tüketici Davranışları ve Eğilimleri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bölgesel Çalışmalar , ÖZDEMİR ŞUAYIP,KARACA YUSUF,SANDIKCI MUSTAFA,YAMAN FİKRET,AVAN ALİ,1
8-GENEL TURİZM
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,1
9-ÖNBÜRO İŞLEMLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,1
10-ÖNBÜRO YÖNETİMİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,1
11-PROFESYONEL RESTORAN YÖNETİMİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,1
12-TERMALİN BAŞKENTİ AFYONKARAHİSAR
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Turizm , SANDIKCI MUSTAFA,1
13-Turizm İşletmeciliği/Yapı-Süreç-İşlevler ve Sorunlar
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm İşletmeciliği>Maliyet Yönetimi , SANDIKCI MUSTAFA,1
14-Turizm İşletmeciliği/ Yapı-Süreç-İşlevler ve Sorunlar
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm İşletmeciliği>Muhasebe ve Finans , SANDIKCI MUSTAFA, GÜNAY FATİH,1

MAKALELER
1-Bulgaristan’dan Sakarya’ya Göç Eden Türklerin Geçmişten Günümüze Mutfak Kültürü
CUROĞLU ÖMER BERKE, SARAÇ ÖMER, PAMUKÇU HÜSEYİN, SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 2022
2-AFYON SUCUĞU ÜRETİCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRONOMİ KAPSAMINDA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNE YÖNELİK ALGILARI
KART NURULLAH, SARAÇ ÖMER, PAMUKÇU HÜSEYİN, SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2022
3-Yerel Restoran İşletmecilerinin Afyonkarahisar ın UNESCOGastronomi Şehri” Unvanına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
ÇELİK SABRİ, KART NURULLAH, SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Turk Turizm Arastirmalari Dergisi , 2021
4-Bölgede Yaşayanların Yöresel Mutfak Kültürü İle İlgili Algısının Belirlenmesi: Sakarya İli Örneği
ÇELİK SABRİ, CUROĞLU ÖMER BERKE, SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Journal of Gastronomi, Hospitality and Travel ( JOGHAT ) , 2021
5-Gastronomik Bir Unsur Olarak Kokteyl İçeceklere Yönelik Tüketici Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
SANDIKCI MUSTAFA, Dikmen Hatice, BOYRAZ MEHMET , Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal of Social Sciences , 2021
6-Somut Olmayan Kültürel Miras Ürünü Olarak Tören Keşkeği Geleneğinin Yöresel Sunum Farklılıkları
ÇELİK SABRİ, KAYA TOLGA, SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 2021
7-The Effects of Local Food and Local Products with Geographical Indication on the Development of Tourism Gastronomy
PAMUKÇU HÜSEYİN, SARAÇ ÖMER, Aytuğar Sercan, SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Sustainability , 2021
8-Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Menülerde Meydana Getirdiği Değişikliklerin İncelenmesi: Afyonkarahisar İli Örneği
SANDIKCI MUSTAFA, ÇOBAN EDA , Yayın Yeri: JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES , 2021

9-Gastronomi turizminin gelişmesinde tarihi Afyonkarahisar konaklarının önemi
SARAÇ ÖMER, KAYA TOLGA, PAMUKÇU HÜSEYİN, SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021
10-Afyonkarahisar Mutfağının Yöresel Çorbaları ve Diğer Şehirlerle Karşılaştırılması
ÇITAK BURAK,SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , 2020
11-Yöresel Yemeklerin Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sunum Düzeyi: Türkiye’deki Sakin Şehirler Üzerine Bir Araştırma
SANDIKCI MUSTAFA,MUTLU ASİLHAN SEMİH,MUTLU HÜLYA,BAYDENİZ Erdem , Yayın Yeri: Avrupa Sosyal ve ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) , 2020
12-Dini Hassasiyetinin Turizmde Kariyer Hedeflerine Etkisi: Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
SANDIKCI MUSTAFA,MUTLU HÜLYA,MUTLU ASİLHAN SEMİH , Yayın Yeri: Mesleki Bilimler Dergisi , 2020
13-Esnaf Lokantalarında Otantiklik: Aşçı Bacaksız Örneği
ÇELİK SABRİ,SANDIKCI MUSTAFA,CERİT Anıl , Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2020
14-Unesco Gastronomi Kenti Afyonkarahisar Mutfağı Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrisi
SANDIKCI MUSTAFA,MUTLU HÜLYA,MUTLU ASİLHAN SEMİH , Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi , 2020
15-Yavaş Şehir ittaslow) Ağına Katılımın Destinasyona Etkileri: Göynük Örneği
SANDIKCI MUSTAFA,ALBAYRAK Aybike Nur , Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi , 2020
16-Yavaş Şehir Restoranlarında Yöresel Yemeklerin Sunum Düzeyi: Ege Bölgesinde Bir Araştırma Örneği
SANDIKCI MUSTAFA,BAYDENİZ Erdem , Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies – jotags , 2020
17-Gastronomi Alanında Yayınlanan makalelerin Bibliyometrik Profili (2013-2017)
SANDIKCI MUSTAFA,MUTLU HÜLYA , Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi , 2019
18-Mutfak Müzelerinin Sergileme Şekilleri ve Turist Rehberlerinin Etkisi: Şanlıurfa Hacıbanlar Evi Mutfak Müzesi Örneğ
SANDIKCI MUSTAFA,MUTLU ASİLHAN SEMİH,MUTLU HÜLYA , Yayın Yeri: Turist Rehberliği Dergisi , 2019
19-Devre Mülk Tatil Sisteminde Karşılaşılan Yönetsel Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği
SANDIKCI MUSTAFA,ALAN AYLİN , Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2019
20-İslami Yaşam Tarzının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar Termal Otelleri Örneği
SANDIKCI MUSTAFA,BOYRAZ MEHMET,MUTLU ASİLHAN SEMİH , Yayın Yeri: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 2019
21-Devre Mülk/Tatil Sistemlerinde İnsan Kaynaklarına İlişkin Sorunlar:Afyonkarahisar Örneği
ALAN AYLİN,SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Türk Turizm Araştırmaları Dergisi , 2019
22-Türkiye’deki Gastronomi Müzelerinin Turistik Sunum Farklılıkları Açısından Araştırılması
SANDIKCI MUSTAFA,MUTLU ASİLHAN SEMİH,MUTLU HÜLYA , Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2019
23-Emine Göğüş Mutfak Müzesi Sergileme Şekilleri
SANDIKCI MUSTAFA,MUTLU ASİLHAN SEMİH,MUTLU HÜLYA , Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2019
24-Gastronomi Bildirilerinin Değerlendirilmesi: Turizm Kongreleri Örneği 2013-2017 (Evaluation of Gastronomy Proceeding Papers: The Case of Tourism Congresses 2013-2017)
BOYRAZ MEHMET,SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2018
25-AKADEMİSYENLERİN TATİL TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
PEKYAMAN ASUMAN,ÇİFTÇİ Nazmiye,SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018
26-FARKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİNE GÖRE TABAK ARTIĞI OLUŞUMU:AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MERKEZ YEMEKHANE ÖRNEĞİ
MUTLU ASİLHAN SEMİH,SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 2018

27-Gastronomik Kimlik Oluşturmada Yöresel Ürünlerin Rolü: Ürünlerin Satış ve Pazarlanmasına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
TÖRE BAŞAT HÜMEYRA,SANDIKCI MUSTAFA,ÇELİK SABRİ , Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2017
28-Otel İşletmelerinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgüt Sağlığı Üzerine Etkileri Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma
SANDIKCI MUSTAFA,VURAL TUBA,ZORLU ÖZCAN , Yayın Yeri: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi , 2015
29-Türkiye de Kentler İçin Turizm Destinasyonu Değer Kıstaslarının Belirlenmesi veDestinasyon İmajı
ÇELİK SABRİ,SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2015
30-Otel İşletmelerinde Katı Atık Yönetimi Önbüro Departmanındaki Uygulamalara Yönelik Bir Araştırma
KIZILDEMİR ÖZGÜR,SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: TurizmAraştırma Dergisi , 2014
31-Afyonkarahisar ın Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Konaklama Süresi Üzerine Etkisi
SANDIKCI MUSTAFA,GÜNAY FATİH , Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2014
32-Turizm Sektöründe Teşvik Veren Kurumların AHP Yöntemi ile Belirlenmesi Kastamonu Örneği
SANDIKCI MUSTAFA,PAMUKÇU HÜSEYİN , Yayın Yeri: İşletme Bilimi Dergisi , 2014
33-Afyonkarahisar İlinin Termal Turizm Açısından SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi
SANDIKCI MUSTAFA,Ünal ÖZGEN , Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2013
34-Termal Turizm İşletmelerinde Konaklayan Misafirlerin Önbüro Hizmetleri ÜzerineAlgıladıkları Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
GÜRPINAR Koray, SANDIKCI Mustafa, ÇELİK Sabri , Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2011
35-Uluslararası Rekabetçilik Analizinde Michael E Porter ın Elmas Modeli Yaklaşımı
GÜRPINAR KORAY,SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2008
36-Termal Turizm İsletmelerinde Kur Hizmetlerinin Algılanan Onemi Ege Bolgesinde Bir Arastırma
SANDIKCI Mustafa, GÜRPINAR Koray , Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2008
37-Müşteri Memnuniyeti Ölçülmesi ve Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında Bir Alan Araştırması
SANDIKCI MUSTAFA , Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2007

PROJELER
1-Afyonkarahisar İnanç Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi
2-Afyonkarahisar’daki Hastanelerdeki Termal Otel İşletmelerindeki ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü ndeki Eğitim Birimlerindeki Hizmet Kalitesi
3-Destinasyon Pazarlaması ve Türkiye’de Kentler için Turistik Değer Kıstaslarının Belirlenmesi

Değerli Hocamıza Çalışmalarında Başarılar Dileriz.

Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
@2021 Bolvadin Kent Haber & Yedikapı Ajans Tüm Hakları Saklıdır.
Reklamı Gizle
Reklamı Gizle